Home

John Storm Andersen

Ekstern IT-projektcoach og -rådgiver


Skaber målbare resultater, høj trivsel og trygge projektforløb!Kort og godt

John er ekstern projektcoach, som har rådgivet og styret utallige IT-projekter siden 93 i den offentige sektor og hos private virksomheder.


Han skaber resultater gennem samarbejde og prioritering af aktiviteter i henhold til mål og succeskriterier, der løbende afstemmes i tæt dialog med ledelsen og øvrige involverte parter.


Resultaterne er trygge projektforløb, værdiskabende simple holdbare løsninger, succesfulde ibrugtagninger og positive brugeroplevelser.

... Man ved som chef, når man arbejder med et stort talent, der samtidig er sprængfuld af projekt-relaterede kompetencer ...

... stort og naturligt talent for tværorganisatorisk samar-bejde kombineret med en meget kompetent værktøjs-kasse til effektiv håndtering af en stort og komplekst projekt ...

... altid rolige og meget veludviklede kommunikati-ve facon gør, at alle interessenter og influenter samarbejder godt og mål-rettet og at man derved i fællesskab når målet ...

Kompetencer


John har løbende takket ja til nye IT-udfordringer, når de har krævet solide samarbejds-, forrretnings- og IT-kompetencer. 


Opgaverne er gennemført i politiske miljøer med mange interessenter. De har været IT-fagligt favnende og ofte på den teknologiske forkant. De utallige erfaringer er gennem ydmyg, faglig og proaktiv indsats omsat til kompetencer, som højst sandsynligt gør ham til den bedste til at lede jeres projekter trygt i mål, med værdiskabende resultater .


Johns opgaveportefølje er listet ud fra en IT-faglig vinkel. 


John søger hele tiden nye IT-udfordringer - også dem der "ligger uden for skiven" -, der kræver solide samarbejds-, forretnings- og IT kompetencer.

  • IT strategi og - Governance

  • Kravspecifikationer

  • Udbud

  • Udvikling af WEB og integrationsløsninger 

  • Implementering af i IT-infrastruktur og drift

  • Implementering af ERP/EPJ - Oracle, SAP og EPIC

  • Implementering af Cloud løsning - SMART by GEP
Gratis rådgivning!


Jeg deltager gerne i et møde, hvor vi gennemgår den konkrete IT-udfordring og sammen finder den optimale måde at styre opgaven trygt i mål med værdiskabende resultater. 


I kan til enhver tid ringe eller sende en mail med et mødetidspunkt, der passer ind i jeres travle hverdag.,


Vi tales forhåbenlligt ved!


Venlig hilsen

John Storm Andersen

Storm A.

PHONE

45-61330816